fbpx

W tym roku jest taka akcja. Każdy z nas ma kumpla lub kumpelę, który zawsze chciał pojechać na wyjazd taki jak nasz, ale brak im było odpowiedniej motywacji.

 

Nic lepiej nie działa jak dobre słowo od osoby, która już uczestniczyła w treningach Nartomaniaka. Dlatego rusza:

 

Akcja Rekomendacja

 • Zapisz się na nasz obóz (co najmniej 3-dniowy).
 • Poleć nas osobie, która jeszcze nigdy nie była z nami na co najmniej 3-dniowym obozie.
 • Dopilnuj, żeby ta osoba zapisała się na ten sam obóz co Ty.
 • Zgarnij zniżkę 100 zł od każdej tak poleconej osoby.

 

Pamiętaj jednak, że:

 1. W ramach „Akcji Rekomendacja” nie wypłacamy żadnych ekwiwalentów pieniężnych.
 2. Zniżka 100 zł należna jest od każdej osoby poleconej w sposób określony powyżej, która zapisze się na co najmniej 3-dniowy organizowany przez Nartomaniak sp. z o.o. i wpłaci 100% ceny za taki obóz.
 3. Zniżkę otrzymasz tylko na ten obóz, na który zapisałeś się Ty i polecona przez Ciebie osoba lub osoby – na powyższych zasadach.
 4. Dopilnuj, aby osoba, którą poleciłeś poinformowała nas, że jest z Twojego polecenia (wystarczy informacja w formularzu zapisów albo może to zrobić wysyłając do nas maila).
 5. W przypadku, gdy osoba polecana jest przez 2 różne osoby, to osoba, która została polecona ma prawo wskazać 1 osobą, której należna będzie zniżka. Nie przewiduje się zniżki dla 2 różnych osób, z tytułu polecenia tej samej osoby. W przypadku braku wskazania osoby, to Nartomaniak sp. z o.o. wskaże osobę, której należna jest zniżka.
 6. Zniżka łączy się z podstawowymi rabatami, które przysługują klubowiczom w sezonie 2020/2021, z wyjątkiem zniżek rodzinnych. W przypadku, gdy uczestnikowi przysługuje już zniżka rodzinna, to musi zdecydować czy chcę skorzystać ze zniżki rodzinnej czy ze zniżki w ramach „Akcji Rekomendacja„.
 7. Poinformujemy Cię o przysługującej Ci zniżce za pośrednictwem e-mail wskazanym w formularzu zapisu na dany obóz.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wszelkie zapytania dotyczące „Akcji Rekomendacja” należy kierować na adres info@nartomaniak.pl.
 2. Wszelkie skargi dotyczące nieprawidłowości „Akcji Rekomendacja” należy kierować na adres info@nartomaniak.pl. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko wnoszącego skargę, przytoczone zarzuty oraz uzasadnienie. Nartomaniak sp. z o.o. rozpatrzy skargę w terminie 14 dni roboczych od jej przesłania. O wyniku postępowania Nartomaniak sp. z o.o. poinformuje skarżącego za pośrednictwem e-mail.
 3. Nartomaniak sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad „Akcji Rekomendacja” w każdym momencie, jak również jej zakończenia bez podania przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie nartomaniak.pl.